FLERE SKAL FÅ HJELP

Det er altfor mange med en psykisk lidelse som mangler god tilgang til psykisk helsehjelp.

Vi jobber for at flere skal få god behandling på et tidligere tidspunkt.

Som vi pleier å si: Det finnes bedre ting å gjøre enn å vente på behandling.

BEHANDLING PÅ INTERNETT?

Assistert Selvhjelp lager internettverktøy for personer med psykiske plager som kan brukes for å få bedre utbytte av behandling. Det bidrar til at helsetjenestene kan hjelpe flere, tidligere.

Verktøyene våre inneholder engasjerende faginnhold, øvelser og oppgaver. Alt du trenger for å komme i gang er internett og litt egeninnsats!

Vi bruker evidensbaserte, faglige og nyttige metoder som vi vet kan hjelpe deg til å få det bedre i hverdagen.

NETTBASERTE PROGRAMMER

… basert på metoden veiledet selvhjelp.

flere programmer
flere programmer

HVORDAN FÅR JEG TILGANG?

For å få tilgang til programmene trenger du en tilgangskode. Den vanligste måten å få en slik tilgangskode er via helsetjenester som kjøper pakker med programtilganger og tilbyr dem videre til sine brukere. På denne måten får mange kode gratis når de henvender seg til offentlige lavterskeltilbud i Norge som rask psykisk helsehjelp, psykiatritjenester, fastlege eller andre psykiske helsetjenester.

Dersom din kommune eller helsetjeneste ikke tilbyr Assistert Selvhjelp er det mulig å kjøpe tilgang direkte som privatperson, men vi vil gjøre oppmerksom på at effekten er best for de fleste når programmene gjennomgås med oppfølging av fagpersoner.

TILGANG FOR helsetjenester
TILGANG FOR PRIVATPERSONER