Det å ha problemer er ikke et tegn på usunnhet. Alle opplever dette en eller flere ganger i livet. Blir problemene for store og vanskelige bør du snakke med en du har tillit til. Det kan være familie, venner, arbeidskamerater eller helsepersonell, for eksempel fastlegen din. Husk at erfaringene dine kan brukes konstruktivt. Problemene går ikke over hvis du ikke gjør noe med dem.

Hentet fra heftet «Enkle råd» av Helsedirektoratet