VERKTØY FOR TILBAKEMELDING

TILBAKEMELDINGSVERKTØY

Jevnlige innhenting av tilbakemeldinger bidrar til brukermedvirkning og gir løpende informasjon om utbytte av tiltakene, slik at man raskere kan justere kurs. Dette gjør det også mulig å fange opp samarbeidsproblemer mellom bruker og fagperson så raskt som mulig.

Tilbakemeldingsverktøyet i Assistert Selvhjelp kan brukes som supplement til samtalebaserte tilbud eller parallelt med gjennomføring av mestringsverktøy.

HVORDAN VIRKER DET?

Det eneste fagpersonen trenger å gjøre, er å legge inn avtalene med brukere i kalenderen! 

Brukere laster ned Assistert Selvhjelp’s App og må tillate varslinger. Da mottar de påminnelser om:

  • Avtaler som er satt opp (24 timer før)
  • Utfylling av Sjekk inn (før avtalen)
  • Utfylling av Sjekk ut (etter avtalen)
  • Utfylling av Mine symptomer (hver 14. dag)

ENKELT OG TIDSBESPARENDE

Når oppfølgingen avsluttes kan fagpersonen sende ut avsluttende kartlegging, som vil generere en oversikt over effekt av behandling, samt en ferdigskrevet avslutningsnotat.

Ved å benytte tilbakemeldingsverktøy og målinger i Assistert Selvhjelp til alle forløp vil man enkelt kunne hente ut aggregert statistikk for hele virksomheten.