• Snakk om det som føles vanskelig med en du har tillit til. Det kan være en venn, en i familien, eller legen din.
  • Planlegg positive aktiviteter. Gjør noe hyggelig hver dag – selv om du egentlig ikke orker.
  • Del problemene i mindre biter hvis de blir for store og vanskelige.
  • Tenk på det du får til i stedet for alt det du ikke får gjort.
  • Vær mot deg selv som du ville vært mot en venn.
  • Sunne matvaner, nok søvn og fysisk aktivitet er viktig for en god psykisk helse.
  • Er du slapp og nedfor, hjelper det ofte med mosjon og frisk luft.
  • Bruk av alkohol og rusmidler kan forsterke og utløse psykiske vansker.

Hentet fra heftet “Enkle råd” av Helsedirektoratet.