ENKELT Å KOMME I GANG!

Siden 2016 har Assistert Selvhjelp utviklet nettbaserte verktøy for kartlegging og behandling av psykisk lidelse i aldersgruppen 16+.

Assistert+ er vårt konsept for virksomheter, med prismodell basert på nytte og bruk, ikke utvalg: Nye verktøy som utvikles for målgruppen legges til fortløpende. 

Vi skreddersyr også løsninger for kartlegging etter virksomhetens unike ønsker og behov.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende demonstrasjon!

Puzzle

VERKTØY I ASSISTERT+

HVA VI TILBYR

MESTRINGSVERKTØY

Vi tilbyr et bredt spekter av velutprøvde verktøy til brukere, og grensesnitt for fagpersoner som er involvert i oppfølging.

KARTLEGGINGSVERKTØY

Målinger

Oversiktsgrafer

Enkelt oversikt over hvilke spørreskjemaer brukere har fylt ut med skåringer, cut-offs og skalaer i oversiktlige grafer.

Automatisk innkomstnotat

Når brukeren har gjort kartleggingen lages det automatisk et forslag til tekst som kan limes inn som innkomstnotat.

Anbefalinger

Persontilpassede anbefalinger for brukeren til oppfølger/behandler basert på kartleggingen som er gjennomført.

Hjelp til Endring og Motivasjon

Oppdag hvor klar brukeren er for å endre seg. Er problemene viktig for bruker, har man tro på endringene, har man tid til å prioritere å jobbe med endringen. Få hjelp til mulige tiltak for å øke endringsmotivasjon.

Verktøyvelger

Automatisk forslag til hvilke verktøy i Assistert Selvhjelp som passer best for brukeren ut fra  hva som er fylt ut i kartleggingen.

Send målinger

Send målinger underveis for å fange opp endringer hos brukeren.

PRISMODELL

HVORDAN FUNGERER DET?

Se en kort film om Assistert Selvhjelp.

KUNDER

0
Helsetjenester
0
Fagpersoner
0
Antall sluttbrukere pr år