ENKELT Å KOMME I GANG!

Siden 2016 har Assistert Selvhjelp laget nettbaserte verktøy rettet mot behandling av psykisk lidelse i aldersgruppen 16+

Assistert+ er vårt nye konsept for virksomheter, med prismodell basert på nytte og bruk, ikke utvalg. Nye verktøy som utvikles for målgruppen legges til fortløpende. Vi skreddersyr også løsninger for kartlegging etter virksomhetens unike ønsker og behov.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende demonstrasjon!

PRIVATPERSON?

Puzzle

KARTLEGGINGSVERKTØY

Målinger

Oversiktsgrafer

Enkelt oversikt over hvilke spørreskjemaer brukere har fylt ut med skåringer, cut-offs og skalaer i oversiktlige grafer.

Automatisk innkomstnotat

Når brukeren har gjort kartleggingen lages det automatisk et forslag til tekst som kan limes inn som innkomstnotat.

Anbefalinger

Persontilpassede anbefalinger for brukeren til oppfølger/behandler basert på kartleggingen som er gjennomført.

Indikator for Veiledet Selvhjelp

En egen skala som indikerer i hvor stor grad metoden Veiledet Selvhjelp kan passe for brukeren. Utviklet basert på forskning om hvem metoden fungerer på.

Verktøyvelger

Automatisk forslag til hvilke verktøy i Assistert Selvhjelp som passer best for brukeren ut fra  hva som er fylt ut i kartleggingen.

Send målinger

Send målinger underveis for å fange opp endringer hos brukeren.

INKLUDERT:

MIN SIDE FOR FAGPERSONER

  • Oppfølging av brukerens utvikling
  • Tilgangsstyring
  • Aggregert statistikk
  • Skreddersydd logo/design (valgfritt)

INNKOMSTKARTLEGGING

  • Utvidet rapport
  • Automatisk innkomstnotat
  • Anbefalinger til fagpersonen

Priseksempel

Assistert+ inkludert ubegrenset bruk av innkomstkartlegging:
  • Inntil 100 brukere pr. år: 55 900 kr inkl. MVA
  • Inntil 200 brukere pr. år: 79 900 kr inkl. MVA
  • Inntil 300 brukere pr. år: 96 900 kr inkl. MVA

Kan dere hjelpe flere med Assistert Selvhjelp? Test ut vår sparekalkulator 

HVORDAN FUNGERER DET?

Se en kort film om Assistert Selvhjelp.