VÅRE TJENESTER

Assistert Selvhjelp tilbyr kartlegging, tilbakemeldingsverktøy, og verktøy for mestring av vanlige psykisk helseutfordringer hos personer i aldersgruppen 16+.

Vårt fokus er å utvikle enkle og nyttige løsninger for fagpersoner og brukere, som bidrar til at flere får tilgang til effektiv behandling. Det faglige innholdet er utviklet i samarbeid med noen av Norges fremste fagpersoner.

TILBAKEMELDINGER FRA FAGPERSONER

“Kvalitetssikret kunnskap samlet på et sted, som alle tjenester bør ha tilgang til!”

“Kartleggingen med tips til veien videre er helt super.”

“Noe konkret å gi til pasientene fram til neste oppfølging – ingen ventetid.”

“Oversiktlig, brukervennlig, mange muligheter.”

“Det er lett tilgjengelig og man kan komme raskt i gang.” 

“Det er lettere å holde fokus ved å holde seg til temaene i verktøyene.” 

1. KARTLEGGING

Vår løsning inkluderer fri bruk av utvalgte kartleggingsverktøy og målinger som er tilpasset psykiske helseutfordringer gjennom hele forløpet – fra henvendeslse til avslutning.

2. OPPFØLGING

Få tilgang til et bredt utvalg av verktøy som er tilpasset hele forløpet i trappetrinnsmodellen:

Assistert Selvhjelp, Kurs Gruppetilbud og Samtalebaserte forløp.

3. TILBAKEMELDING

Få systematiske tilbakemeldinger om daglig fungering, samt opplevelsen av terapeutisk samarbeid og virkningen av oppfølgingen.

4. STATISTIKK

Spar tid på rapportering, og få full oversikt over henvendelser, tiltaksfordeling og effekt, samt varighet og tidsbruk i ulike forløp, uten ekstra registrering.

1. START MED KARTLEGGING

Vår løsning inkluderer fri bruk av innkomstkartlegging og et utvalgt av løpende målinger som er tilpasset psykiske helseutfordringer gjennom hele forløpet.

2. UTNYTT TIDEN MELLOM SAMTALER

Tilgang til et bredt utvalg av selvhjelpsverktøy som er tilpasset hele forløpet i trappetrinnsmodellen.

Assistert Selvhjelp, Kurs Gruppetilbud og Samtalebaserte forløp.

3. STATISTIKK

Vår statistikkløsning gir mulighet for oversikt over henvendelser, tiltaksfordeling og effekt, samt varighet og tidsbruk i ulike forløp. Spar tid på rapportering med enkle grep.

Virker tiltakene?

HVORDAN FUNGERER DET?

Se en kort film om Assistert Selvhjelp.

HAR DU SPØRSMÅL?

Ta kontakt, så svarer vi så fort vi kan. Vi tilbyr gjerne en gratis og uforpliktende demonstrasjon, slik at du kan få et innblikk i hvordan våre løsninger for virksomheter fungerer.

VÅRE KUNDER

HELSETJENESTER
0
Fagpersoner
0
Antall brukere pr år
0

NOEN AV VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE: