TILBAKEMELDINGER

FORDELER

RASKERE IGANG

Kom raskt i gang med nyttige aktiviteter. Du får meningsfulle aktiviteter og starter bedringen, tidligere.

MENINGSFULLE AKTIVITETER

Lær praktiske ferdigheter, teknikker og aktiviteter som vil hjelpe deg på veien til bedre psykisk helse.

FOREGÅR ONLINE

Full tilgang til verktøyene hele døgnet fra hvor som helst. Fungerer på mobil, nettbrett og datamaskiner.

STYR TEMPO

Verktøyene er laget slik at de skal passe ditt tempo og timeplan. Det er lurt å jobbe jevnlig.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Jeg vil ha tilgang selv:
Assistert Selvhjelp ønsker ikke personopplysninger og, vi bruker derfor unike koder til innlogging. De fleste som bruker Assistert selvhjelp får en slik kode av en helsetjeneste/virksomhet, men det er også mulig å kjøpe tilgang via nettsiden som privatperson.

Min virksomhet vurderer å tilby Assistert Selvhjelp: Virksomheter kan kjøpe inn ulike pakker med mestringsverktøy. Ansatte i virksomheten får tilgang til en nettside der de enkelt kan lage tilgangskoder til verktøyene og følge utviklingen underveis dersom brukeren gir tilgang til dette.

Det krever ingen
installasjon av programvare eller integrasjon med andre systemer for å komme igang. Du trenger bare tilgang til internett.

Hvis du skal gå gjennom et av våre verktøy begynner du på forsiden til AssistertSelvhjelp.no. Ved å legge inn tilgangskoden i kodefeltet og trykke «OK», får du tilgang til innholdet i det mestringsverktøyet som den som skal følge deg opp mente passet best for deg.

Det krever ingen installasjon av programvare eller integrasjon med andre systemer for å bruke våre verktøy.

Den vanligste måten å få en slik tilgangskode er via helsetjenester som kjøper pakker med tilganger og tilbyr dem videre til sine brukere.

Ellers kan man som privatperson kjøpe mestringsverktøy her.

For å få tilgang til verktøyene trenger man en tilgangskode. De fleste som bruker Assistert Selvhjelp får denne som del av et tilbud i en virksomhet/helsetjeneste som kjøper inn større pakker. På denne måten får mange kode gratis når de henvender seg til offentlige lavterskeltilbud i Norge som rask psykisk helsehjelp, fastlegen eller andre psykiske helsetjenester. Les mer om pakker og priser her

Dersom din kommune eller helsetjeneste ikke tilbyr Assistert Selvhjelp er det mulig å kjøpe tilgang direkte som privatperson, men vi vil gjøre oppmerksom på at effekten er best for de fleste når verktøyene gjennomgås med noen ukers samtidig oppfølging av en fagperson.

De nettbaserte verktøyene inneholder øvelser, oppgaver og informasjon fra evidensbaserte metoder som kognitiv terapi, meta-kognitiv behandling og ACT. Hvert av verktøyene består av 6 deler, med korte målinger før og etter mestringsverktøyet er gjennomført. Hvis du fyller ut målingene kan du selv følge med på hvordan du har det, hver gang du har logget inn.

Verktøyene for Angst, depresjon og søvnvansker er laget av to norske psykologer, Aksel Inge Sinding og Oskar Blakstad. Deler av verktøyene er basert på arbeidsbøker laget av Molde Kommune, som vi har fått lov til å bruke.

Verktøyene for stress/belastninger og bekymringer/GAD er laget av MSc i Psykologi Emily Hill, Psykiatrisk Sykepleier Alf Magne Andersen og Psykolog Oskar Blakstad.

Psykologene Oskar Blakstad og Aksel Sinding har utviklet og kvalitetssikret Få bedre Selvfølelse.

Psykolog Oskar Blakstad har utviklet og kvalitetssikret Mestring av Perfeksjonisme

Psykologene Øyvind Halsøy og Oskar Blakstad har utviklet og kvalitetssikret Den nye hverdagen (mestring av koronakrisen)  og Mestring av Eksponering.

Bedre jobbmestring er laget og utviklet av Psykologspesialist Thomas Tobro Wøien.

Psykiater Ingvard Wilhelmsen har utviklet Mestring av overdreven helseangst. Verktøyet er kvalitetssikret av RPH Namsos Kommune og RPH Molde Kommune

Verktøyene er gjennomgått av en rekke fagfolk og endres fortløpende hvis vi får beskjed om feil eller mangler.

Kort fortalt lagrer Assistert Selvhjelp ingen informasjon som kan identifisere den som bruker mestringsverktøyene. Derfor brukes blant annet unike koder for å få tilgang. Det er likevel to tilfeller hvor det er aktuelt å snakke om personvern:

1. Får du oppfølging av en fagperson eller veileder? Mange virksomheter, (ikke alle), lagrer koden sammen med informasjon som identifiserer personen som bruker koden i sine systemer. Dette gjøres fordi fagpersonene i virksomheten har tilgang til en oversikt over koder de har gitt ut. Dersom du gir dem tilgang kan fagpersonen se hva du jobber med underveis, og får på denne måten bedre mulighet til å forbedrede oppfølging. Du kan anonymiseres ved å trekke tilbake tilgangen og endre kode. Dette kan gjøres når som helst under “innstillinger” etter innlogging. Les mer her

2. Kjøper du tilgang som privatperson? Bankkortet som brukes anonymiseres i kjøpsløsningen (Stripe.com). Det er valgfritt å få kvittering, men dersom du har behov for dette må både Assistert Selvhjelp og Stripe ha eposten din for å kunne sende ut kvittering. Assistert Selvhjelp oppbevarer personopplysninger når det er nødvendig for å gi dokumentasjon på kjøp, og sletter dem så fort som mulig. Les mer her

Her finner du hele vår personvernerklæring.

Du kan trygt bruke Assistert Selvhjelp. Vi lagrer ikke opplysninger som kan identifisere en person som bruker mestringsverktøyene. Innlogging foregår med en unik og tilfeldig kode bestående av tall og bokstaver, og du blir aldri bedt om å gjøre oppgaver som kan føre til registrering av personopplysninger.

Du er anonym så lenge ingen kan koble koden til personopplysninger om deg, men vær oppmerksom på følgende:
Ved privatkjøp via nettsiden vil du være helt anonym hvis du ikke har behov for kvittering.

Hvis du har fått koden av en virksomhet/helsetjeneste kan de ha rutiner for å lagre koden i sine systemer for å gi deg best mulig oppfølging. Det vil være strenge lover som regulerer tilgang til disse systemene (som feks kan være en pasientjournal). Så lenge kobling til personopplysninger er mulig vil likevel det som er lagret hos Assistert Selvhjelp regnes som “pseudonyme personopplysninger”, fordi fagpersonene er avhengig av annen beskyttet informasjon for å finne ut hvem som bruker koden. Hvis du ikke gir virksomheten tilgang til det du registerer ved første innlogging og endrer koden vil du være anonym. Du kan også anonymiseres senere, feks når oppfølging er avsluttet.

Les mer om personvern

Du kan kontakte oss ved hjelp av vårt kontaktskjema her.