Ofte er det vanskelig å identifisere tanker. Det kan føles som et eneste stort kaos. Da kan du prøve å kjenne etter hva du føler i stedet, og tenke: Hva ville disse følelsene sagt til meg hvis de kunne snakke? Skriv ned de tankene som kommer til deg, selv om de i første omgang kan virke tilfeldige og meningsløse.

Det er depresjonens natur å få oss til å tenke negativt om oss selv og fremtiden. Dette kan påvirke mye av det vi føler og tror. Det er nyttig å prøve og utfordre disse tankene.

Når du får en negativ idé om deg selv, om andre eller fremtiden, kan du spørre deg selv: Har jeg bevis for dette? Skriv ned «bevisene» du har for at det er sånn, og bevisene mot. Selv om du ikke har mye tiltro til disse alternativene til å begynne med, er det å skape dem et viktig første steg.

Øv på å tenke hva du ville sagt til en venn hvis han eller hun var i samme situasjon. Du ville sikkert ikke sagt at vedkommende var en mislykket person, selv om han leverte en dårlig rapport på jobben eller stekte maten litt for lenge.

Hentet fra heftet “Enkle råd” av Helsedirektoratet.