VÅRE VERKTØY

Vårt hovedfokus er å legge til rette for å bruke tiden mellom oppfølgingssamtaler på best mulig måte. Vi tilbyr både kartleggingsverktøy, og et bredt utvalg av mestringsverktøy, rettet mot vanlige psykiske helseutfordringer.

BIDRAGSYTERE

Torkil
Berge

Ingvard 
Wilhelmsen

Arne
Repål

Verktøyene våre er utviklet i samarbeid med noen av landets fremste spesialister.

BIDRAGSYTERE

Assistert Selvhjelp  kombinerer nettbaserte verktøy, selvhjelp og veiledning. Veiledet Selvhjelp er en dokumentert effektiv behandling for utfordringer som stress, angst, depresjon, selvfølelse og søvnproblemer. 

Verktøyene våre er utviklet i samarbeid med noen av landets fremste fagpersoner.

KURS OG GRUPPER

Assistert Selvhjelp tilbyr verktøy som brukes i undervisningsbaserte kurs og behandlingsgrupper. Dette kan hjelpe tjenester med å strukturere sine tilbud. 

Introkurs innebærer vanligvis mer undervisningsbaserte samlinger med generelle tema, og har kortere varighet og mindre omfang enn behandlingsgrupper.

Behandlingsgrupper innebærer vanligvis 4-6 strukturerte samlinger der et begrenset antall faste deltakerne kan lære om spesifikke tema og delta i erfaringsutveksling og dialog.

Utnytt tiden mellom samlinger på en meningsfull måte.

KARTLEGGING OG MÅLING

Assistert Selvhjelp tilbyr et utvalg av kartleggingsverktøy og målinger som er tilpasset psykiske helseutfordringer. Dette kan bidra til å evaluere symptomer, fremgang og behandlingsbehov – fra oppstart til avslutning. 

HER FINNER DU ASSISTERT SELVHJELP

Assistert Selvhjelp tilbys nå i 130 norske kommuner som dekker tjenestetilbud til over 4 millioner mennesker.