ASSISTERT SELVHJELP

Vi skal

  • Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted.
  • Ha et klart og forståelig språk
  • Ha et universelt tilgjengelig nettsted
  • Tilfredsstille minst AA-krav i WCAG 2.0 og WCAG 2.1
  • Følge forskrift om universell utforming av IKT.
  • Inkludere universell utforming i valget av tredjepartssystemer og oppgraderinger av eksisterende systemer.

Vi jobber med

  • Vi vurderer løsninger for tilrettelegging av tekst for blinde og svaksynte.

Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller er språket vanskelig å forstå? Er det noe som hindrer funksjonalitet, eller går du glipp av innhold?

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet! Bruk gjerne kontaktskjemaet vårt ved å trykke her.

Tilgjengelighet-illustrasjon