ASSISTERT SELVHJELP

Det bør være enkelt å få hjelp, men hjelpen må også være enkel å tilby for fagpersoner.

Det eneste du trenger for å komme i gang med Assistert selvhjelp er internett! Verktøyene bygger på kjente metoder og danner en felles plattform for samarbeid mellom bruker og fagperson.

OM OSS

Assistert Selvhjelp AS er selskapet bak AssistertSelvhjelp.no. Vi lager løsninger og teknologier med samfunnsnytte innen helse, forskning og utdanning. Vi skal bidra til at individer og samfunn får enklere og mer effektive tjenester som har potensial til å gi en vesentlig forbedring i samfunnet i fremtiden.

Vi ønsker å øke samfunnets evne til å tilby tidlig psykisk helsehjelp til den store andelen av personer som får lite eller ingen hjelp, samt forbedre hvordan man utøver forskning og utdanning.

Assistert Selvhjelp AS består av 3 fulltidsansatte i Norge med relevant spisskompetanse innen psykisk helse, innovasjon og IT, på bakgrunn av både formell utdanning og arbeidserfaring, og 3-4 tekniske utviklere.

HVEM ER VI?

Oskar BlakstadPsykolog og Gründer

Oskar Blakstad er klinisk psykolog og seriegründer. Hans hovedfokus de siste årene har vært Assistert Selvhjelp, som ble tildelt “Årets Sosiale Entreprenør 2018” av FERD.

Han er en Ashoka-fellow som er en utmerkelse for sosialt entreprenørskap med fokus på samfunnsnytte.

Oskar har tidligere grunnlagt Explorable.com, en nettside om forskning for studenter som har hatt over 100 millioner besøkende siden 2008. Han har ledet en rekke prosjekter med utvikling og drift av teknologi og integrasjon. Oskar er medstifter og styremedlem av Psykologenes forening for digital helse (Digpsyk.no), som er en underforening av Norsk Psykologforening.

Kjernekompetanse: Psykisk helse, Innovasjon, Teknologi, Internett, Prosjektledelse, Forskning, Implementasjon av teknologi i helsevesen

Andreas EidemDaglig leder

Andreas Eidem er firmaets daglige leder. Han har erfaring med ledelse og prosjektgjennomføring i offentlige og ideelle organisasjoner.

Andreas har tidligere vært leder for chattetjenesten Snakkommobbing.no, men har hittil lengst arbeidserfaring fra Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet Sykehus HF. Her har han lang erfaring med både pasientoppfølging, kognitiv terapi, prosjektledelse og administrativ ledelse innen området psykisk helse / digitalisering. Han har mastergrad i Idrettsvitenskap og MBA, med videreutdanning innen kognitiv terapi.

Kjernekompetanse: Psykisk helse, Tidlig intervensjon, Teknologi, Strategi, Personalledelse, Prosjektledelse, Økonomi, IT, Personvern, Kvalitetssikring.

Pål Fylling HellandFagansvarlig

Pål Fylling Helland er psykologspesialist med fordypning i rus- og avhengighetspsykologi.

Han har lang erfaring både som klinisk psykolog og med prosjektledelse innen e-helse for Blå Kors og Frisk Spesialist.

Pål er en mye brukt kursholder i motiverende intervju (MI) og har videreutdanning i gruppeterapi.

Han har et stort engasjement for å å bruke e-helseverktøy til å gjøre hverdagen lettere for helsepersonell, som igjen vil gi bedre hjelp til flere.