God helse er mer enn ikke å være syk. Det innebærer også at du klarer å håndtere påkjenninger. Det å ha tro på at du vil takle vanskelige situasjoner, gjør også at du takler dem bedre. Opplevelsen av kontroll er viktig for vår evne til å håndtere påkjenninger. Hvis du derimot møter et problem med å tenke at det ikke er noe du kan gjøre, er det større sjanse for at belastningen fører til stress og helseproblemer.

Helse handler ikke bare om kropp, men også om tanker og følelser. Det er like viktig å ta vare på den psykiske helsen som det er å ta vare på kroppen.

Hentet fra heftet «Enkle råd» av Helsedirektoratet