Følelser gir oss nyttig informasjon om oss selv og vårt forhold til verden omkring oss. På samme måte som smertesansen hindrer oss i å holde hånden for lenge på en varm kokeplate, er følelsene til stede for at vi skal kunne innrette oss annerledes. Det er noe følelsene våre prøver å fortelle oss, og det er viktig at vi lytter til det. Følelser som trist, glad, sint eller redd har alle en funksjon.

Følelsene kan kalles sjelens temperaturmåler – de er en veiviser gjennom livet og forteller oss om noe er galt. Hvis du er redd, er en naturlig reaksjon å forsøke å komme bort fra det som gjør deg redd. Alle håndterer følelser på ulike måter. Iblant kan følelser og tanker virke kaotiske og vanskelige å sortere eller komme bort fra.

Hentet fra heftet “Enkle råd” av Helsedirektoratet.