BEDRE ENN Å VENTE PÅ NESTE TIME...

Assistert selvhjelp er nettbaserte verktøy for deg som har milde til moderate symptomer på vanlige psykiske lidelser, som angst eller depresjon. 

De fleste får tilgang til Assistert Selvhjelp som del av et tjenestetilbud, der verktøyene gjennomføres i kombinasjon med oppfølging. Målet er at du skal utnytte tiden mellom samtalene på best mulig måte, og få mer ut av oppfølgingen.

Hovedfokus i oppfølgingen er det du jobber med mellom samtalene:

“Hvordan har det gått med oppgavene siden sist?”

FORBEREDELSER

Før oppstart gjennomføres som regel en kartlegging, og en oppstartssamtale med fagpersonen som skal følge deg opp, for eksempel:

Hvilke forventninger har dere til hverandre? Hvordan skal kontakten underveis foregå Hva skal målet være? Hva kan være til hinder eller til hjelp for å nå dette målet Hvilken utfordring er det viktigst å jobbe med nå?

Her finner du mer informasjon om gjennomføring

TILGANG

Fagpersonen oppretter en unik og tilfeldig kode, som gjør at du kan få tilgang på innhold uten å dele dine personopplysninger. 

Når du har fått en kode anbefaler vi at du laster ned appen fra Google Play / AppStore og tillater varsel, slik at du kan motta påminnelse. Med app slipper du også å legge inn koden for hver gang ved å velge “Automatisk pålogging”.

Du kan også legge inn koden i feltet midt på forsiden.

SAMTYKKE

Ved første innlogging får du spørsmål om å godkjenne deling av data med virksomheten du får oppfølging fra. 

Du må svare “Ja” for at fagpersonen skal kunne se resultat av kartlegging og følge din utvikling. Du kan når som helst gi eller trekke tilbake samtykke under “Innstillinger”.

Her er vår personvernerklæring

TIPS OG ANBEFALINGER

For at du skal få best mulig utbytte av Assistert Selvhjelp anbefaler vi følgende:

1. Jobb jevnlig med verktøyet: Husk at hovedfokus i oppfølgingen er hjemmearbeidet. Sett gjerne av 2-3 tidspunkt per uke i kalenderen din. 

2. Forbered deg til oppfølging: Tenk gjennom hva som er viktig for deg å bruke tid på. Gi eventuelt beskjed til fagpersonen hvis du ikke får jobbet med oppgavene som planlagt, slik at oppfølgingssamtalen kan utsettes.

3. Gjør øvelsene: Kunnskap er viktig, men det er enda viktigere å omsette det du lærer i praksis. Vær forberedt på at dette kan være utfordrende, og gjør tilpasninger underveis slik at øvelsene passer til din situasjon og dine behov. Be om hjelp fra fagpersonen hvis du møter på utfordringer.

4. Fyll ut kartlegging: Dette vil være nyttig for både deg og fagpersonen, slik at dere kan avgjøre om oppfølgingen og metoden fungerer som ønsket.