BEDRE ENN Å VENTE PÅ NESTE TIME...

Assistert selvhjelp er nettbasert kartlegging og verktøy for deg som har milde til moderate symptomer på vanlige psykiske lidelser, som angst eller depresjon. 

Målet er at du skal utnytte tiden mellom oppfølgingssamtaler på best mulig måte.

Hovedfokus i oppfølgingen er det du jobber med mellom samtalene.

FORBEREDELSER

Før oppstart gjennomføres som regel en kartlegging, og en oppstartssamtale med fagpersonen som skal følge deg opp. 

TILGANG

Fagpersonen oppretter en unik og tilfeldig kode, som gjør at du kan få tilgang på innhold uten å dele dine personopplysninger.

Vi anbefaler at du laster ned appen fra Google Play / AppStore og tillater varsling.

Da kan du motta påminnelse om timeavtaler og kartlegging. Du slipper også å legge inn koden for hver gang ved å velge “Automatisk pålogging”.

Du kan også legge inn koden i feltet på forsiden av denne nettsiden.

SAMTYKKE

Ved første innlogging får du spørsmål om å godkjenne deling av data med virksomheten du får oppfølging fra. 

Du må svare “Ja” for at fagpersonen skal kunne se resultat av kartlegging og følge din utvikling. Du kan når som helst gi eller trekke tilbake samtykke under “Innstillinger”.

Her er vår personvernerklæring

KARTLEGGING

Innledende kartlegging vil hjelpe med å avklare hvilke problemer det er viktigst å ta tak i.  Denne gjennomføres gjerne så snart du har tatt kontakt med tjenesten eller fått tilgang til Assistert Selvhjelp.

Vi anbefaler også at du fyller ut kartlegging underveis, slik at du kan følge utviklingen din over tid.

GJENNOMFØRING

Mange får tilgang til mestringsverktøy som består av ulike deler. Verktøyet må gjennomføres trinnvis: Først når hele delen er fullført, får du tilgang til den neste delen. Du får enkelt oversikt over fullført og gjenstående innhold.

Arbeidsmengden i delene varierer. Et godt utgangspunkt kan være å gjennomføre en til to deler per uke, som følges opp med korte, ukentlige samtaler med en fagperson – på telefon, video eller ved fysisk oppmøte. En del tilbyr også kurs eller oppfølging i grupper.

Assistert Selvhjelp tilbyr over 20 forskjellige tema, som du har tilgang til 12 mnd fra siste innlogging.