BEDRE ENN Å VENTE PÅ NESTE TIME...

Assistert selvhjelp er nettbaserte verktøy for deg som har milde til moderate symptomer på vanlige psykiske lidelser, som angst eller depresjon. 

De fleste får tilgang til Assistert Selvhjelp som del av et tjenestetilbud, der verktøyene gjennomføres i kombinasjon med oppfølging. Målet er at du skal utnytte tiden mellom samtalene på best mulig måte, og få mer ut av oppfølgingen.

Hovedfokus i oppfølgingen er det du jobber med mellom samtalene.

FORBEREDELSER

Før oppstart gjennomføres som regel en kartlegging, og en oppstartssamtale med fagpersonen som skal følge deg opp. Tema kan for eksempel være:

Hvilke forventninger har dere til hverandre? Hvordan skal kontakten underveis foregå? Hva skal målet være? Hva kan være til hinder for å nå dette målet? Hvilken utfordring er det viktigst å jobbe med nå? Når skal du sette av tid til å jobbe med hjemmeoppgaver?

LOGGE INN

Fagpersonen oppretter en unik og tilfeldig kode, som gjør at du kan få tilgang på innhold uten å dele dine personopplysninger. 

V anbefaler at du laster ned appen fra Google Play / AppStore og tillater varsel. 

Da kan du motta påminnelse om timeavtaler og kartlegging. Du slipper også å legge inn koden for hver gang ved å velge “Automatisk pålogging”.

Du kan også legge inn koden i feltet midt på forsiden.

SAMTYKKE

Ved første innlogging får du spørsmål om å godkjenne deling av data med virksomheten du får oppfølging fra. 

Du må svare “Ja” for at fagpersonen skal kunne se resultat av kartlegging og følge din utvikling. Du kan når som helst gi eller trekke tilbake samtykke under “Innstillinger”.

Her er vår personvernerklæring

KARTLEGGING

Innledende kartlegging vil hjelpe med å avklare hvilke problemer det er viktigst å ta tak i.  Denne gjennomføres gjerne så snart du har tatt kontakt med tjenesten eller fått tilgang til Assistert Selvhjelp.

Vi anbefaler også at du fyller ut kartlegging underveis, slik at du kan følge utviklingen din over tid.

MESTRINGSVERKTØY

Mange får tilgang til mestringsverktøy som vanligvis består av 6 ulike deler. Verktøyet må gjennomføres trinnvis.  Først når hele delen er fullført, får du tilgang til den neste delen. Du får enkelt oversikt over fullført og gjenstående innhold.

Arbeidsmengden i delene varierer. Et godt utgangspunkt kan være å gjennomføre en til to deler per uke, som følges opp med korte, ukentlige samtaler med en fagperson – på telefon, video eller ved fysisk oppmøte. En del tilbyr også kurs eller oppfølging i grupper.

Assistert Selvhjelp tilbyr over 20 forskjellige tema, som du har tilgang til 12 mnd fra siste innlogging.