BEDRE ENN Å VENTE PÅ NESTE TIME...

Assistert selvhjelp er nettbaserte verktøy med kartlegging, informasjon, øvelser og oppgaver, som gjennomføres i kombinasjon med oppfølgingssamtaler. 

Verktøyene passer for deg som har milde til moderate symptomer på vanlige psykiske lidelser, som angst eller depresjon. Hovedfokus i oppfølgingen er det du jobber med mellom samtalene.

Hvordan har det gått med oppgavene siden sist?

FORBEREDELSER

Før oppstart gjennomføres som regel en kartlegging, og en oppstartssamtale med fagpersonen som skal følge deg opp:

Det kan være viktig å avklare forventninger til hverandre, lage en plan for hvordan kontakten underveis skal foregå, snakke om hva målet skal være, og eventuelt hva som kan være til hinder eller til hjelp for å nå dette målet.

Sammen avgjør dere hvilket tema det er viktigst å jobbe med, slik at du slipper å ta stilling til dette på egenhånd. 

TILGANG

Fagpersonen oppretter en unik og tilfeldig kode, som gjør at du kan få tilgang på innhold uten å dele dine personopplysninger. Når du har fått en kode:

  1. Gå til assistert.no eller last ned appen fra Google Play / AppStore. 
  2. Legg inn koden i feltet midt på siden.

SAMTYKKE

Ved første innlogging får du spørsmål om å godkjenne deling av data med virksomheten du får oppfølging fra. 

Du må svare “Ja” for at fagpersonen skal kunne se resultat av kartlegging og følge din utvikling. Du kan når som helst gi eller trekke tilbake samtykke under “Innstillinger”.

TIPS!

Du har alltid tilgang til Assistert Selvhjelp med koden 12 mnd. fra sist gang du logget inn.