FEEDBACK

BENEFITS

START SOONER

Get started quickly with useful activities. You get meaningful activities and start your improvement, sooner.

MEANINGFUL ACTIVITIES

Learn practical skills, techniques and activities that will help you on the path to better mental health.

AVAILABLE ONLINE

Full access to the tools at any time and from anywhere. Works on mobile, tablets and computers.

CONTROL THE PACE

The tools are designed to fit your pace and schedule. It is wise to work regularly.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

I tillegg til psykolog Oskar Blakstad, og psykologspesialist Pål Fylling Helland i Assistert Selvhjelp har en rekke eksterne spesialister og fagpersoner bidratt til utvikling og kvalitetssikring av mestringsverktøyene vi tilbyr, herunder: 

Torkil Berge, Ingvard Wilhelmsen, Thomas Tobro Wøien, Jan Reidar Stiegler, Anne Hilde Vassbø Hagen, Aksel Sinding, Øyvind Halsøy, Ane Wilhelmsen-Langeland.

Deler av verktøyene for angst, depresjon og søvnvansker er basert på arbeidsbøker laget av Molde Kommune, som vi har fått lov til å bruke.

Innholdet forbedres kontinuerlig basert på tilbakemeldinger fra både  brukere og fagpersoner.

De nettbaserte verktøyene inneholder kartlegging, øvelser, oppgaver og informasjon fra evidensbaserte metoder som kognitiv terapi, meta-kognitiv behandling og ACT.

Mestringsverktøyene består av 6 deler, med korte målinger før og etter mestringsverktøyet er gjennomført. Hvis du fyller ut Sjekk inn målingene hver gang du har logget inn kan du enkelt følge din egen utvikling over tid.

For å få tilgang til innhold trenger man en tilgangskode.

Den vanligste måten er å få en slik tilgangskode via virksomheter/ helsetjenester som tilbyr Assistert Selvhjelp med oppfølging til sine brukere.

Jobber du i en virksomhet? Les mer om pakker og priser her

Dersom du not har tilgang på Assistert Selvhjelp annet sted, er det mulig å kjøpe tilgang direkte som privatperson (klikk på aktuelle tema/verktøy øverst på denne siden).

Vi vil gjøre oppmerksom på at effekten er best for de fleste når verktøyene gjennomgås i kombinasjon med jevnlig oppfølging fra en fagperson.

Gå til forsiden av AssistedSelfHelp.com

Legg inn tilgangskoden i kodefeltet og trykk «OK»,

Hvis du får oppfølging av en fagperson bør du samtykke til å dele data, slik at fagpersonen kan forberede seg til samtaler underveis og følge din utvikling.

Kort fortalt lagres ingen informasjon som direkte kan identifisere de som bruker Assistert Selvhjelp, ettersom de får tilgang med bruk av unike koder.

Det er likevel to tilfeller hvor det er aktuelt å snakke om personvern:

1. Do you receive follow-up from a professional or supervisor? Les mer her

2. Are you buying access as a private individual? Les mer her

Here you can read our Her finner du hele vår personvernerklæring.

Du er anonym så lenge ingen kan koble tilgangskoden til personopplysninger om deg, men vær oppmerksom på følgende:

Ved privatkjøp via nettsiden vil du være helt anonym, så lenge du ikke har behov for kvittering. Les mer her

Hvis du har fått tilgangskoden av en virksomhet/helsetjeneste vil du ha nytte av at fagpersonen som gir deg oppfølging kan følge din utvikling.

Hvis du likevel velger å ikke dele dine data med virksomheten og bytter tilgangskoden (til en annen tilfeldig kode) vil du være anonym.

Du kan også velge anonymisering senere, feks når oppfølging er avsluttet.

Learn more about privacy

You can contact us using our contact form here..