GJENNOMFØRING

Målet med Assistert Selvhjelp er at du skal utnytte tiden mellom samtalene på best mulig måte, slik at du får mer ut av oppfølgingen. 

De som får best utbytte av behandling er de som innser at de selv må lete aktivt etter innsikt og løsninger på egne problemer. Derfor er hovedfokus i oppfølgingssamtalene hjemmearbeidet:

Hvordan har det gått med oppgavene siden sist?

Hva skal du jobbe med frem til neste kontakt?

KARTLEGGING

Innledende kartlegging vil hjelpe med å avklare hvilke problemer det er viktigst å ta tak i.  Vi anbefaler også at du fyller ut kartlegging underveis, slik at du kan følge utviklingen din over tid. De to vanligste målingene er:

1. “Sjekk inn”

En frivillig, daglig måling, med 4 spørsmål. Denne vil være nyttig for å se variasjon i livskvalitet fra dag til dag, og er lett tilgjengelig på forsiden når du logger deg inn. 

2. “Mine symptomer”

Måler symptomer på angst og depresjon. Denne må vanligvis gjennomføres før du får tilgang til første del av verktøyet, og gjentas deretter hver 14. dag.

TRINNVIS TILGANG

Verktøyene inneholder som hovedregel 6 ulike deler som må gjennomføres trinnvis. Du får enkelt oversikt over fullført og gjenstående innhold. Først når hele delen er fullført, får du tilgang til den neste delen. 

Arbeidsmengden i delene varierer. Et godt utgangspunkt kan være å gjennomføre en del per uke, som følges opp med korte, ukentlige samtaler med en fagperson – på telefon, video eller ved fysisk oppmøte. En del tilbyr også oppfølging i grupper.

Fagpersonen kan sende innhold som de mener er relevant for deg.

ANBEFALINGER

For at du skal få best mulig utbytte av Assistert Selvhjelp anbefaler vi følgende:

1. Jobb jevnlig med verktøyet!

Sett gjerne av 2-3 tidspunkt per uke i kalenderen din. Husk at hovedfokus i oppfølgingen er hjemmearbeidet. Gi beskjed til fagpersonen hvis du ikke får jobbet med oppgavene som planlagt, slik at oppfølgingssamtalen eventuelt kan utsettes.

2. Gjør øvelsene!

Kunnskap er viktig, men det er enda viktigere å omsette det du lærer i praksis. Vær forberedt på at dette kan være utfordrende, og gjør tilpasninger underveis slik at øvelsene passer til din situasjon og dine behov. Be om hjelp fra fagpersonen hvis du møter på utfordringer.