TIPS OG ANBEFALINGER

For at du skal få best mulig utbytte av Assistert Selvhjelp anbefaler vi følgende:

1. Jobb jevnlig med verktøyet: Husk at hovedfokus i oppfølgingen er hjemmearbeidet. Sett gjerne av 2-3 tidspunkt per uke i kalenderen din. 

2. Forbered deg til oppfølging: Tenk gjennom hva som er viktig for deg å bruke tid på. Gi eventuelt beskjed til fagpersonen hvis du ikke får jobbet med oppgavene som planlagt, slik at oppfølgingssamtalen kan utsettes.

3. Gjør øvelsene: Kunnskap er viktig, men det er enda viktigere å omsette det du lærer i praksis. Vær forberedt på at dette kan være utfordrende, og gjør tilpasninger underveis slik at øvelsene passer til din situasjon og dine behov. Be om hjelp fra fagpersonen hvis du møter på utfordringer.

4. Fyll ut kartlegging: Dette vil være nyttig for både deg og fagpersonen, slik at dere kan avgjøre om oppfølgingen og metoden fungerer som ønsket.

FØLG MED PÅ UTVIKLINGEN

Tilbakemeldingsverktøy brukes gjerne i kombinasjon med samtaler eller annen oppfølging. Du kan du gi fagpersonen tilbakemeldinger om:

  • Daglig fungering
  • Opplevelse av det terapeutisk samarbeidet
  • Virkning av oppfølgingen

Dette vil være nyttig for å kunne vurdere om oppfølgingen fungerer som ønsket. Fagpersonen kan også bruke informasjonen til å sende tilpasset innhold, og oppgaver eller øvelser, som du kan jobbe med på egenhånd mellom samtalene.

Last ned appen for å få påminnelse om timer og oppgaver