FORFATTERE

Assistert Selvhjelp samarbeider med noen av landets fremste spesialister innen psykisk helse. Her presenterer vi noen av dem nærmere.

TORKIL BERGE

Forfatteren bak verktøyet “Kvernetanker” er spesialist i klinisk psykologi. Han jobber som fagutviklingsrådgiver og psykologspesialist ved Enhet for klinisk forskning og innovasjon, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen. Torkil har vært leder av Norsk Forening for Kognitiv Terapi og har skrevet en rekke selvhjelpsbøker og fagbøker om psykiske lidelser, blant annet “Hvordan overkomme depresjon” og “Energityvene” (sammen med Lars Dehli og Elin Fjerstad).

ARNE REPÅL

Arne er utdannet spesialist i klinisk psykologi, forfatter og foredragsholder. Han er en av landets fremste eksperter på Veiledet Selvhjelp, og har i mange år undervist om temaet på Rask Psykisk Helsehjelp utdanningen. Han har skrevet flere bøker, både om Veiledet Selvhjelp og Kognitiv terapi. Sammen med Torkil Berge har han blant annet skrevet “Trange rom og åpne plasser” (1997) og “Lykketyvene” (2002). Repål var tidligere fagsjef/fagdirektør ved Psykiatrien i Vestfold HF.

INGVARD WILHELMSEN

Ingvard er lege og spesialist i indremedisin, fordøyelsessykdommer og psykiatri. Han har i over 20 år undervist legestudenter i indremedisin ved Universitetet i Bergen. I over 25 år har han hatt en Hypokonderklinikk ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. Han har skrevet flere bøker: ”Hypokondri og kognitiv terapi”, ”Livet er et usikkert prosjekt”, ”Sjef i eget liv”, ”Kongen anbefaler” og ”Det er ikke mer synd på deg enn andre”. Han er forfatter av verktøyene “Helseangst”, “Fortid” og det kommende verktøyet “Det ukontrollerebare”.

ANE WILHELMSEN-LANGELAND

Forfatteren av verktøyet “Kronisk sykdom” er Psykologspesialist & PhD. Hun har lang erfaring med kognitiv atferdsterapi og emosjonsfokusert terapi i behandling av barn, unge og voksne med psykiske plager. Interesserer seg spesielt for psykiske vansker knyttet til kroniske sykdommer (spesielt diabetes), søvnplager og å få klienter tilbake i arbeid. Hun har også bidratt med faglig kvalitetssikring av verktøyet “Søvnvansker”

THOMAS TOBRO WØIEN

Forfatteren av verktøyet “Tilbake til jobb” er Psykologspesialist Thomas Tobro Wøien. Han har i flere år har jobbet med jobbfokusert behandling og som fagansvarlig for arbeidsrettede psykologtjenester. Han er i dag fagansvarlig i Vertikal helse.

ANNE HILDE VASSBØ HAGEN

Anne Hilde har sammen med Jan Reidar Stiegler laget innholdet i “Forstå følelser” og “Forandre følelser”. Hun arbeider med emosjonsfokusert terapi for individer, emosjonsfokusert parterapi og emosjonsfokusert familieterapi og foreldreveiledning. Gjør også fosterhjemveiledning og sakkyndig arbeid.

JAN REIDAR STIEGLER

Spesialist i emosjonsfokusert terapi med lang erfaring med behandling av angst, depresjon, lav selvfølelse, selvkritikk og vanskelige fastlåste følelser. Forsker på emosjonsfokusert terapi, holder foredrag og kurs, samt holder utdanning og veiledning til annet helsepersonell. 

AKSEL INGE SINDING

Aksel er psykolog og var sentral i utviklingen av flere av våre første verktøy: Angst, Depresjon, Søvnvansker og Selvfølelse. Han har spesialisering i emosjonsfokusert terapi (EFT) og foreldreveiledning (EFST) og har blant annet skrevet boken “Sa jeg noe feil?”. Han har sammen med Jan Reidar Stiegler og Leslie Greenberg skrevet “Klok på følelser” og laget følelseskompasset.no. Han har hatt fast spalte i Aftenposten.

ANDRE BIDRAGSYTERE

I tillegg til våre egne psykologer Oskar Blakstad, og Pål Fylling Helland (psykologspesialist) har en rekke eksterne spesialister og fagpersoner bidratt til utvikling og kvalitetssikring av mestringsverktøyene vi tilbyr. Psykologen Øyvind Halsøy har vært med i flere prosjekt. 

Deler av verktøyene for angst, depresjon og søvnvansker er basert på arbeidsbøker laget av Molde Kommune, som vi har fått lov til å bruke. I tillegg har mange fagpersoner fra hele Norge vært med på kvalitetsgjennomgang av verktøy, som gjennomføres før lansering.

Innholdet forbedres kontinuerlig basert på tilbakemeldinger fra både  brukere og fagpersoner.

ASSISTERT SELVHJELP

Opprinnelig ble Assistert Selvhjelp utviklet for metoden Veiledet Selvhjelp, der hovedfokus er hjemmearbeidet som brukeren jobber med mellom kontaktpunktene. I dag finnes mer enn 20 mestringsverktøy med ulike temaer tilpasset kurs, grupper og individuell oppfølging, i tråd med metoden.

Assistert Selvhjelp har også et rikt bibliotek av oppgaver til hjemmearbeid og psykoedukasjon, som gjør det mulig å tilpasse hjemmearbeid og kartlegging individuelt.