FOR HELSETJENESTER

Basis Inneholder programmene mestring av angst, mestring av depresjon og mestring av søvnvansker, samt terapeutrapport.

5+ Inneholder i tillegg til basisprogrammene mestring av stress og belastninger og mestring av bekymringer samt funksjonen Mitt bibliotek hvor hver kode kan gi tilgang til 5 programmer.

8+ Inneholder i tillegg til basisprogrammene mestring av stress og belastninger, mestring av bekymringer, få bedre selvfølelse, mestring av eksponering og mestring av perfeksjonisme samt funksjonen Mitt bibliotek hvor hver kode kan gi tilgang til 8 program.

Alle program leveres med Norsk (bokmål) som standard.

Tilvalg (ikke inkludert i prisen)

 • Engelsk versjon
 • Egen logo
 • Nye programmer utover de nevnte

HVORDAN FUNGERER DET?

Se en kort film om Assistert Selvhjelp.

PRISLISTE

ANTALL BRUKERE

 • 50 brukere
 • 100 brukere
 • 200 brukere
 • Tilgjengelige nettkurs per bruker
 • Rapporttilgang

BASIS

 • 9 900 kr
 • 19 500 kr
 • X
 • 1

5+

 • 14 900 kr
 • 23 900 kr
 • 38 900 kr
 • 5

8+

 • 15 900 kr
 • 27 900 kr
 • 45 900 kr
 • 8

PRISLISTE

BASIS

Antall brukere pr år
9 900 kr 50
19 500 kr 100
X 200
Tilgjengelige nettkurs
per bruker
1
Rapporttilgang
Tilgjengelige nettkurs Angst
Depresjon
Søvnvansker
bestill

5+

Antall brukere pr år
14 900 kr 50
23 900 kr 100
38 900 kr 200
Tilgjengelige nettkurs
per bruker
5
Rapporttilgang
Tilgjengelige nettkurs Angst
Depresjon
Søvnvansker
Stress og belastninger
Bekymringer
bestill

8+

Antall brukere pr år
15 900 kr 50
27 900 kr 100
45 900 kr 200
Tilgjengelige nettkurs
per bruker
8
Rapporttilgang
Tilgjengelige nettkurs Angst
Depresjon
Søvnvansker
Stress og belastninger
Bekymringer
Selvkritikk
Eksponering
Lav Selvfølelse
bestill