ER DU FAGPERSON?

ER DU PRIVATPERSON?

For å få tilgang til mestringsverktøyene trenger du en tilgangskode. Dersom din helsetjeneste ikke tilbyr Assistert Selvhjelp er det mulig å kjøpe tilgang direkte som privatperson. 

Vi gjør oppmerksom på at effekten er best for de fleste når mestringsverktøyene gjennomgås i kombinasjon med oppfølging fra fagpersoner.

HAR DU ALLEREDE EN TILGANGSKODE?

Hvis du allerede har fått en tilgangskode kan du bruke den til å logge inn her. Du blir da videresendt til mestringsverktøyet som koden tilhører.

Skriv inn din kode i feltet over og trykk OK.