ER DU FAGPERSON?

ER DU EN PRIVATPERSON?

For å få tilgang til mestringsverktøyene trenger du en tilgangskode. Den vanligste måten å få en slik tilgangskode er via helsetjenester eller andre virksomheter som kjøper pakker med tilganger til verktøyene.

Dersom din kommune eller helsetjeneste ikke tilbyr Assistert Selvhjelp er det mulig å kjøpe tilgang direkte som privatperson. Vi gjøre oppmerksom på at effekten er best for de fleste når mestringsverktøyene gjennomgås i kombinasjon med oppfølging fra fagpersoner.

HAR DU ALLEREDE EN TILGANGSKODE?

Hvis du allerede har fått en tilgangskode kan du bruke den til å logge inn her. Du blir da videresendt til mestringsverktøyet som koden tilhører.

Skriv inn din kode i feltet over og trykk OK.