INNKOMSTKARTLEGGING

Ved nye henvendelser kan fagpersoner raskt og enkelt opprette tilgang til innkomstkartleggingen i Assistert Selvhjelp, som brukeren kan fylle ut på egenhånd.

TILBAKEMELDING TIL FAGPERSONEN

Når innkomstkartleggingen er gjennomført får fagpersonen umuddelbart en tilbakemelding. Denne gir et godt utgangspunkt for den første samtalen, og sparer fagpersonen for tid som ellers ville blitt brukt på manuell utfylling av skjema og journalføring.

Oversiktsgrafer

Enkelt oversikt over hvilke spørreskjemaer brukere har fylt ut med skåringer, cut-offs og skalaer i oversiktlige grafer.

Automatisk innkomstnotat

Når brukeren har gjort kartleggingen lages det automatisk et forslag til tekst som kan limes inn som innkomstnotat.

Anbefalinger

Persontilpassede anbefalinger for brukeren til oppfølger/behandler basert på kartleggingen som er gjennomført. Automatisk forslag til hvilke verktøy i Assistert Selvhjelp som passer best for brukeren ut fra  hva som er fylt ut i kartleggingen.

Hjelp til Endring og Motivasjon

Oppdag hvor klar brukeren er for å endre seg. Er problemene viktig for bruker, har man tro på endringene, har man tid til å prioritere å jobbe med endringen. Få hjelp til mulige tiltak for å øke endringsmotivasjon.

ENKELT OG FLEKSIBELT

Vi tilbyr verktøy som passer for Veiledet Selvhjelp, Kurs, Grupper, eller som supplement til Samtaleforløp. Etter innkomstkartlegging kan brukeren få tilgang til en eller flere verktøy.

Når forløpet avsluttes kan fagpersonen sende ut avsluttende kartlegging. Data som registreres av brukere genererer nyttig aggregert statistikk, som kan brukes til forbedringsarbeid og forenkle rapportering.