KARTLEGGING

Ved nye henvendelser kan fagpersoner raskt og enkelt opprette tilgang til innkomstkartleggingen i Assistert Selvhjelp, som brukeren kan fylle ut på egenhånd.

TILBAKEMELDING TIL FAGPERSONEN

Når innkomstkartleggingen er gjennomført får fagpersonen umiddelbart en tilbakemelding. Denne gir et godt utgangspunkt for den første samtalen, og sparer fagpersonen for tid som ellers ville blitt brukt på manuell utfylling av skjema og journalføring.

Oversiktsgrafer

Enkelt oversikt over hvilke spørreskjemaer brukere har fylt ut med skåringer, cut-offs og skalaer i oversiktlige grafer.

Automatisk innkomstnotat

Når brukeren har gjort kartleggingen lages det automatisk et forslag til tekst som kan limes inn som innkomstnotat.

Anbefalinger

Persontilpassede anbefalinger for brukeren til oppfølger/behandler basert på kartleggingen som er gjennomført. Automatisk forslag til hvilke verktøy i Assistert Selvhjelp som passer best for brukeren ut fra  hva som er fylt ut i kartleggingen.

Hjelp til Endring og Motivasjon

Oppdag hvor klar brukeren er for å endre seg. Er problemene viktig for bruker, har man tro på endringene, har man tid til å prioritere å jobbe med endringen. Få hjelp til mulige tiltak for å øke endringsmotivasjon.

ENKELT OG FLEKSIBELT

Vi tilbyr verktøy som passer for Veiledet Selvhjelp, Kurs, Grupper, eller som supplement til Samtaleforløp. 

Etter innkomstkartlegging kan brukeren få tilgang til en eller flere verktøy og/eller løpende kartlegging. Data som registreres av brukere genererer nyttig aggregert statistikk, som kan brukes til forbedringsarbeid og forenkle rapportering.

 

AVSLUTNING

God oversikt over resultater er viktig for å kunne vurdere om tiltakene som iverksettes er virksomme.

Når oppfølgingen skal avsluttes kan fagpersonen raskt og enkelt opprette tilgang til avsluttende kartleggingen som brukeren kan fylle ut på egenhånd.

OVERSIKTLIG OG TIDSBESPARENDE

På tilsvarende måte som ved innkomstkartlegging, får fagpersonen en visuell oversikt med utvikling fra første til siste måling, og et ferdigskrevet avslutningsnotat.

Notatet kan kopieres inn i de fleste journalsystem, og spare arbeid med journalføring.

Notatet vil også kunne benyttes som grunnlag ved tilbakemelding til fastlege, eller ved videre henvisning.

BRUKEREN BEHOLDER TILGANGEN

Når oppfølgingen avsluttes vil brukeren beholde tilgang til innholdet de får tilgang til i Assistert Selvhjelp så lenge de ønsker.

Tilgangen fornyes alltid med 12 nye mnd fra siste innlogging.