STATISTIKK

De fleste fagpersoner og ledere ønsker å vite om tiltakene som iverksettes har effekt. Men det er tidkrevende å samle inn tall og oversikter for å få oversikt, og gjennomføre rapportering.

I Assistert Selvhjelp kan brukere registrerer data underveis i et forløp – som er nyttige for både dem, fagpersonen som gir oppfølging – og personell med ansvar for aktivitet og rapportering.

SELVRAPPORTERING

Vi har løsninger for selvrapportering fra brukere som kan brukes fra henvendelse til avslutning, i alle typer forløp:

  1. Innkomstkartlegging kan brukes ved alle henvendelser, uavhengig av om brukeren får tilbud om oppfølging.
  2. Målinger underveis i forløpet er integrert i verktøy for oppfølging, også i samtalebaserte forløp.
  3. Avsluttende kartlegging vil sammenligne symptomutvikling med målingen som ble gjennomført i innkomstkartleggingen.

BRUKEREN BESTEMMER

Data som hentes inn i statistikk løsningen vises uten mulighet for å identifisere enkeltpersoner (aggregert). 

Brukere har rett til å slette egne data. Det er kun når brukere aktivt sletter sine data, at de ikke vil kunne innhentes i statistikkløsningen.

FORBEDRET LØSNING KOMMER!

Assistert Selvhjelp har i dag en løsning for statistikk med hovedvekt på effekt og bruk av mestringsverktøy. 

Vi jobber med en betydelig oppgradering. Målet med den nye løsningen er at relevant personell i virksomheten enkelt skal få tilgang på viktig informasjon relatert til henvendelser, ventelister, demografi, aktive brukere, tiltaksfordeling, forløpsvarighet, effekt og tilfredshet.

Den nye løsningen vil etter planen bli tilgjengelig for alle virksomheter høst/vinter 2023.