NY STATISTIKK LØSNING

Få tilgang på viktig informasjon relatert til henvendelser, ventelister, demografi, aktive brukere, tiltaksfordeling, forløpsvarighet, effekt og tilfredshet.

Den nye statistik løsningen ble tilgjengelig for alle virksomheter januar 2024.  

SELVRAPPORTERING

Vi har løsninger for selvrapportering fra brukere som kan brukes fra henvendelse til avslutning, i alle typer forløp:

  1. Innkomstkartlegging kan brukes ved alle henvendelser, uavhengig av om brukeren får tilbud om oppfølging.
  2. Målinger underveis i forløpet er integrert i verktøy for oppfølging, også i samtalebaserte forløp.
  3. Avsluttende kartlegging vil sammenligne symptomutvikling med målingen som ble gjennomført i innkomstkartleggingen.

BRUKEREN BESTEMMER

Data som hentes inn i statistikk løsningen vises uten mulighet for å identifisere enkeltpersoner (aggregert). 

Brukere har rett til å slette egne data. Det er kun når brukere aktivt sletter sine data, at de ikke vil kunne innhentes i statistikkløsningen.