HVORDAN FÅR JEG TILGANG?

PRISLISTE FOR HELSETJENESTER
TILGANG FOR PRIVATPERSONER

For å få tilgang til mestringsverktøyene trenger du en tilgangskode. Den vanligste måten å få en slik tilgangskode er via helsetjenester som kjøper pakker med tilganger til verktøyene og tilbyr dem videre til sine brukere. På denne måten får mange kode gratis når de henvender seg til offentlige lavterskeltilbud i Norge som rask psykisk helsehjelp, fastlegen eller andre psykiske helsetjenester.

Dersom din kommune eller helsetjeneste ikke tilbyr Assistert Selvhjelp er det mulig å kjøpe tilgang direkte som privatperson, men vi vil gjøre oppmerksom på at effekten er best for de fleste når mestringsverktøyene gjennomgås med oppfølging av helsepersonell.

HAR DU ALLEREDE EN TILGANGSKODE?

Hvis du allerede har fått en tilgangskode kan du bruke den til å logge inn her. Du blir da videresendt til mestringsverktøyet som koden tilhører.

Tilgangskoden består av tilfeldig genererte bokstaver og tall (f.eks ABC234)

Skriv inn din kode i feltet over og trykk OK.