AVSLUTNING

God oversikt over resultater er viktig for å kunne vurdere om tiltakene som iverksettes er virksomme.

Når oppfølgingen skal avsluttes kan fagpersonen raskt og enkelt opprette tilgang til avsluttende kartleggingen som brukeren kan fylle ut på egenhånd.

OVERSIKTLIG OG TIDSBESPARENDE

På tilsvarende måte som ved innkomstkartlegging, får fagpersonen en visuell oversikt med utvikling fra første til siste måling, og et ferdigskrevet avslutningsnotat.

Notatet kan kopieres inn i de fleste journalsystem, og spare arbeid med journalføring.

Notatet vil også kunne benyttes som grunnlag ved tilbakemelding til fastlege, eller ved videre henvisning.

BRUKEREN BEHOLDER TILGANGEN

Når oppfølgingen avsluttes vil brukeren beholde tilgang til innholdet de får tilgang til i Assistert Selvhjelp så lenge de ønsker.

Tilgangen fornyes alltid med 12 nye mnd fra siste innlogging.