ASSISTERT SELVHJELP

Det bør være enkelt å få hjelp, men hjelpen må også være enkel å tilby for fagpersoner.

Det er her vi kommer inn i bildet…

Det eneste du trenger for å komme i gang med Assistert selvhjelp er internett! Programmene bygger på kjente metoder og danner en felles plattform for samarbeid mellom bruker og fagperson.

SE EN KORT FILM OM ASSISTERT SELVHJELP HER

ASSISTERT SELVHJELP

Assistert Selvhjelp AS er selskapet bak AssistertSelvhjelp.no. Vi lager løsninger og teknologier med samfunnsnytte innen helse, forskning og utdanning. Vi skal bidra til at individer og samfunn får enklere og mer effektive tjenester som har potensial til å gi en vesentlig forbedring i samfunnet i fremtiden.

Vi ønsker å øke samfunnets evne til å tilby tidlig psykisk helsehjelp til den store andelen av personer som får lite eller ingen hjelp, samt forbedre hvordan man utøver forskning og utdanning.

Assistert Selvhjelp AS består av 3 fulltidsansatte med relevant spisskompetanse innen psykisk helse, innovasjon og IT, på bakgrunn av både formell utdanning og arbeidserfaring.

Folkene bak Assistert Selvhjelp

Oskar Blakstad
Oskar BlakstadDaglig leder
Oskar Blakstad er klinisk psykolog og seriegründer. Hans hovedfokus de siste årene har vært Assistert Selvhjelp, som ble tildelt “Årets Sosiale Entreprenør 2018” av FERD.

Han er en Ashoka-fellow som er en utmerkelse for sosialt entreprenørskap med fokus på samfunnsnytte.

Blakstad har tidligere grunnlagt Explorable.com, en nettside om forskning for studenter som har hatt over 100 millioner besøkende siden 2008. Blakstad har ledet en rekke prosjekter med utvikling og drift av teknologi og integrasjon. Blakstad er medstifter og styremedlem av Psykologenes forening for digital helse (Digpsyk.no), som er en underforening av Norsk Psykologforening.

Kjernekompetanse: Psykisk helse, Innovasjon, Teknologi, Internett, Prosjektledelse, Forskning, Implementasjon av teknologi i helsevesen

Alf Magne Andersen
Alf Magne AndersenUX Designer og Teknisk oppsett
Alf Magne Andersen er utdannet psykiatrisk sykepleier og har mange års erfaring som semiproff nerd. Han har også mer enn 10 års erfaring fra psykisk helsevern.

Han har tidligere deltatt i flere IT-prosjekter for Sørlandet Sykehus HF, for eksempel utvikling av et program for å redusere Benzodiazepinbruk hos pasienter, utvikling av e-læringsverktøy for nyansatte samt «Mind the Gap» som har fokus på internettassistert behandling hos fastleger. Han tar en Master i Helse-og sosialinformatikk på deltid.

Kjernekompetanse: Psykisk helse, Teknologi, Grafisk- og webdesign, Helseinformatikk, Systemutvikling, prosjektering og evaluering

Andreas Eidem
Andreas EidemOperations Manager
Andreas Eidem er det vi kan kalle firmaets potet, eller Operations manager som det formelt kalles. Han har erfaring med ledelse og prosjektgjennomføring i offentlige og ideelle organisasjoner.

Han har mange oppgaver i Assistert Selvhjelp, og jobber blant annet med opplæring og annen kundekontakt, prosjektledelse, og gir råd innen kvalitet og personvern. Han har tidligere vært leder for chattetjenesten Snakkommobbing.no, og la grunnlaget for etablering av Snakkompsyken.no før han i 2019 startet i firmaet.

Andreas har også jobbet på ledernivå i psykiske helseavdeling ved Sørlandet Sykehus HF og har lang erfaring med både pasientoppfølging, kognitiv terapi, prosjektledelse og ledelse generelt innen området psykisk helse / digitalisering.

Han har mastergrad i Idrettsvitenskap, med videreutdanning innen kognitiv terapi og master i ledelse.

Kjernekompetanse: Psykisk helse, Tidlig intervensjon, Teknologi, Strategi, Personalledelse, Prosjektledelse, Økonomi, Marked, IT, Personvern, Kvalitetssikring.