Økt behandlingskapasitet gjennom egeninnsats

Statsråd Monica Mæland besøkte Kristiansand mandag 25. mars. Sammen med deler av staben i departementet reiser hun nå landet rundt for å lytte til erfaringer med innovasjon i offentlig sektor. Det er spennende å høre om gode eksempler på offentlig privat samarbeid. Som næringsminister la jeg frem den første stortingsmeldingen om gründervirksomhet, så jeg har et stort hjerte for gründere, innledet Mæland.

Innovasjon i psykisk helsefeltet var på programmet da psykolog og gründer Oskar Blakstad presenterte Assistert selvhjelp for Statsråden etter initiativ fra departementet. Blakstad ble supplert av Klinikksjef Oddvar Sæther og psykiater Terje Thesen fra Sørlandet sykehus. Internettbehandlingen har i flere år har vært en del av prosjektsamarbeidet «Mind the Gap» mellom Sørlandet sykehus og Kristiansand kommune.

 

Fornøyde brukere

Et av prosjektene som ble presentert omhandlet brystsmerter. -Bakgrunnen for brystsmerteprosjektet er at det er en stor gruppe pasienter som blir utredet for brystsmerter hvert år på sykehuset, uten at man finner en spesifikk årsak til smertene i de fleste tilfellene. Av disse vil nær halvparten fortsette å ha signifikante plager etterpå som fører til redusert livskvaliteten og et stort forbruk av helsetjenester. Per i dag finnes det ikke et standard tilbud til disse selv om tidligere studier har vist at ansikt til ansiktsoppfølgning kan være nyttig, ifølge Thesen.

Ivar har vært deltaker i brystsmerteprosjektet, og fortelle om gode erfaringer og livsforvandlende behandling da han fikk tilbud om internettstøttet oppfølging av overlege Thesen.

-Det startet med at jeg noen ganger kontaktet fastlegen på grunn av diffust ubehag i brystet. Legens respons var at dette burde undersøkes via EKG, fortalte Ivar. Det ble også kommentert at dersom slikt ubehag vedvarte burde jeg ringe 113. For å få en skikkelig utredning ble jeg oppfordret til en grundigere sjekk ved Sørlandet sykehus. Der så alt fint ut. Det positive med disse vanskene ble at jeg fikk tilbud om å bli med på dette prosjektet som bestod av litt oppfølging sammen med Internettbehandling. Dette innebar gjennomføring av daglig fysiske aktiviteter, som gikk på at jeg skulle presse meg og få puls. Dette var det motsatte av det jeg tidligere hadde gjort, ettersom det øke ubehaget og redselen for at dette skulle føre til en overbelastning. Jeg erfarte at kroppen tålte belastningene helt fint, og kom i gang med stabil øket daglig aktivitet, noe som jeg ellers ikke ville ha utført. Jeg er takknemlig for at jeg fikk dette tilbudet, som har ført til et mer aktivt liv, bedre kondisjon og opplevelsen av klart generell bedret helse, forklarte Ivar engasjert.

Kan hjelpe flere

Folkehelseinstituttet anslår at 1 av 5 i den voksne befolkningen til enhver tid har en psykisk lidelse, og behovet for behandling er langt større enn kapasiteten i helsevesenet.

-De som rammes av psykiske lidelser er vanlige folk med vanlige utfordringer. Behandlingsgapet er på hele 50 %. Det vil si at halvparten av dem som trenger behandling står uten tilbud, forklarte Blakstad.
Assistert Selvhjelp bygger på metoden «Veiledet selvhjelp», hvor helsepersonell følger opp et behandlingsforløp med fokus på at det er brukeren utfører helsebringende aktiviteter.

-Assistert Selvhjelp erstatter ikke helsepersonell, men styrker helsetjenestens kapasitet til å tilby behandling. Behovet er langt større enn kapasiteten, og det fører til at titusenvis ikke får tilgang til kjent og virksom behandling for vanlige lidelser som angst og depresjon. Dette koster samfunnet enorme summer, og det finnes en løsning, sa Blakstad til en engasjert Statsråd, som også hadde med seg Kristiansands ordfører Harald Furre.

-Med bruk av Assistert Selvhjelp kan helsetjenesten behandle flere pasienter like effektivt, og gi tidligere hjelp. Vi når ut til mange allerede, men håper å nå ut til enda flere i fremtiden, både i Norge og utlandet, sier Blakstad.

Enkelt å implementere

-Det er en stor mengde pasienter med lettere til moderate psykiske plager som ikke har rett til et tilbud i spesialisthelsetjenesten, men som kunne hatt nytte av mer oppfølgning enn det som er tilgjengelig per i dag. Lettere psykiske lidelser medfører store samfunnskostnader i seg selv og kan utvikle seg til mer alvorlige tilstander som er vanskeligere å behandle, fortalte Thesen. I «Mind the gap» prosjektet får utvalgte fastleger mulighet til å tilby ulike internettassisterte programmer til brukere med lette til moderate psykiske lidelser. Prosjektet ble vurdert som vellykket og styringsgruppen har besluttet at prosjektet skal videreføres som et samarbeidsprosjekt mellom kommunen og KPH.

–Grunnen til at vår forskningsgruppe er opptatt av internettassistert behandling er at det er lite kostbart, enkelt å implementere, og kan brukes uavhengig av geografiske forhold. Internettassistert behandling som viser seg å være effektiv kan være med å utjevne forskjeller på tilbudet som gis, hevder Thesen.