Vi er meget godt fornøyd med AssistertSelvhjelp.no, og dette verktøyet hjelper oss å
unngå ventelister.

Det fortalte Lesley Ann Assersen, som er Psykolog ved Rask psykisk helsehjelp (RPH) i
Randaberg kommune da AssistertSelvhjelp.no var på besøk. Assersen hadde invitert
flere andre helserelaterte tjenester i kommunen, som møtte opp for å få vite mer om
lavterskeltilbudet og erfaringene i RPH.

Av Andreas Eidem – epost: andreas@assistertselvhjelp.no

Det finnes bedre ting å gjøre enn å vente på neste time.

AssistertSelvhjelp.no er selvhjelpsprogram på nett for behandling av psykisk lidelse, som
gjør oppfølgingen langt mer effektiv med tanke på ressursbruk. Et hovedelement ved
løsningen er at den legger for til at brukeren gjør en større egeninnsats, og på denne
måten får større eierskap til egen bedringsprosess.

Gründer bak løsningen er Psykolog Oskar Blakstad, har jobbet hardt med å kvalitetssikre løsningenes faglige innhold.

Selv om vi får gode tilbakemeldinger fra terapeuter og brukere på selvhjelpskursene,
betyr ikke det at de er bedre enn oppfølging fra fagfolk ville vært. Vi tror likevel at mange
brukere forstår at de sitter på en større del av løsningen enn de kanskje trodde. Når
lavterskeltjenestene har så stor pågang, er dette en ideell løsning som sørger for at flere
får hjelp, sier Blakstad.

Innbydende kursinnhold

RPH i Randaberg består av 3 ansatte, som i utgangspunktet tilbyr en tjeneste for et
befolkningsgrunnlag på 11.000 innbyggere.

Vår erfaring er at AssistertSelvhjelp.no medfører at færre trenger individuell oppfølging
etter gjennomført grunntilbud hos oss, forteller Assersen.

Fordi brukeren kan «ta styringen», blant annet gjennom mulighet for å jobbe hjemmefra,
bidrar denne løsningen også til å redusere terskel for å motta hjelp. Gjennom kursene
ufarliggjøres psykisk lidelse, og det er betryggende å oppdage at mange andre strever
med mye av det samme. Etter å ha gjennomført kursene er det mange som sier:
«hvorfor hadde ikke vi ikke om disse tingene på skolen?», utdyper Assersen.

Det er mange brukere som forteller at løsningen er «innbydende». De trekker frem at
det er variert innhold, at de skaper gjenkjennelse og «normaliserer» tilstanden, og at det
er mange illustrasjoner som gjør det lettere å forstå konsepter. Dette har vært til stor
hjelp for dem, forteller Roy Halvorsen, som er sosionom i RPH. Han viser til tester som
gjennomføres før og etter kursene som konkret viser at kursene hjelper.

Det som er så bra med kursene er at de er så konkret og praktisk orientert. De er rett og
slett matnyttig, supplerer Assersen.

Erfaringer fra Randaberg

 • AssistertSelvhjelp.no tilbys til stort sett alle brukere, sammen med kurs som
  gjennomføres gruppevis
 • Terapeut og bruker signerer en veiledningskontrakt før oppstart, som er ment til å
  avklare gjensidige forventninger, og som bidrar til økt forpliktelse til å gjennomføre.
 • Både terapeuter og brukere sier at kursene er enkle å bruke og gir stor praktisk
  nytteverdi
 • Det brukes validerte måleverktøy før og etter gjennomføring, slik at man har mål på
  nytteverdi
 • Færre trenger ytterligere individuell oppfølging etter gjennomført grunntilbud med
  kurs og selvhjelp.