Fysisk aktivitet er effektivt og enkelt når du vil ta vare på din psykiske helse. Bevegelse påvirker humøret, gir energi, reduserer stress og bedrer forholdet til egen kropp. Regelmessig aktivitet bedrer den fysiske formen og påvirker igjen den psykiske helsen. I tillegg kan økt fysisk aktivitet gi deg bedre søvn.

En halvtimes rask gange hver dag gir deg en betydelig gevinst. Aktivitetene kan også deles opp i mindre bolker i løpet av dagen, for eksempel av fem til ti minutters varighet. En økning i aktivitetsnivået utover disse 30 minuttene, gir en ytterligere helsegevinst. Aktivitetene kan være alt fra den daglige gåturen eller helgas fjelltur, til mer organisert trening inne eller utendørs. Den beste aktiviteten er alltid den du selv trives best med – og derfor fortsetter med, gjerne sammen med andre!

Her kan du begynne:

  • Gå av bussen et stopp før du trenger, og gå resten av veien.
  • Ta trappene i stedet for heisen på jobb.
  • Gå en rask tur etter middag

Hentet fra heftet «Enkle råd» av Helsedirektoratet