Alle opplever av og til angst. Vi får sommerfugler i magen, sug i brystet, pustebesvær, begynner å skjelve og kan til og med besvime. Er vi redde over lengre tid, får vi stive skuldre, smerter, søvnproblemer eller andre plager.

Redsel og angst er viktige signaler som vi bør lytte til. Det er signaler om at det er noe utenfor eller inni oss vi trenger å forholde oss til.

Hvis angsten sitter over langt tid, tappes vi for krefter. Det kan gå ut over konsentrasjonsevnen og svekke oss fysisk. Det kan føre til depresjon eller utbrenthet.

Noen ganger skyldes angst/redsel en konkret fare: For den som lever med en voldelig ektefelle eller i en arbeidssituasjon hvor en aldri lykkes med å tilfredsstille andres krav, kan løsningen være skilsmisse eller ny jobb.

For noen typer angst, for eksempel angst for edderkopper, heiser og liknende, fins det gode behandlingsprogrammer. Mange kan komme langt ved å hjelpe seg selv, gjerne med støtte fra selvhjelpslitteratur eller selvhjelpsgrupper. For å mestre angsten, må vi utfordre oss selv.

Angst kan utvikle seg snikende uten at vi vet hvorfor den oppstår eller hva vi er redde for. Slik angst er ofte knyttet til tvil om eget selvbilde og kan føre til at vi begrenser oss: Vi slutter å reise, ta nye utfordringer, oppsøke venner, blir sykmeldt fra jobb og gjør motstand når familien vil engasjere oss. Selvhjelpsgrupper kan være til god hjelp, men hvis angsten har fått utvikle seg for langt, er det viktig å søke profesjonell hjelp.

 

Hentet fra heftet “Enkle råd” av Helsedirektoratet.