Generelt er det ofte slik at alkohol forsterker de følelsene man har i utgangspunktet. Hvis man er nedfor eller sliten eller sint og drikker for å roe seg ned eller komme i bedre humør, vil man bare oppnå denne effekten en kort stund – deretter forsterkes gjerne den negative følelsen man hadde i utgangspunktet.

I tillegg er det vanlig å oppleve angst- eller depresjonssymptomer dagen etter at man har drukket.

Hvis du opplever slike symptomer, bør du drikke mindre. Også andre stimulerende midler, som for eksempel store mengder kaffe, kan gi angst- og depresjonssymptomer. Det samme gjelder andre rusmidler.

Hentet fra heftet “Enkle råd” av Helsedirektoratet.