Du er nå logget inn på en felles kodeside for virksomheten, som vi planlegger å fase ut i løpet av høsten 2020.

Bakgrunnen er at vi er i gang med en større (gratis) oppgradering av “Min oversikt”, eller “Logg inn” for fagpersoner, som vi vet mange har ventet på. “Min oversikt” har vi tidligere kalt “terapeutområde” eller “rapportfunksjon” fordi det er mulig å følge brukernes utvikling og gjennomføring av mestrings verktøyene i oversikten “Mine brukere”. Som første ledd i oppgraderingen har vi nå gjort det mulig å lage koder i en ny fane (“Lag ny kode”), slik at man slipper å forholde seg til to nettsider. En god del har allerede tatt i bruk den nye oppgraderingen, og man vil ikke merke noe annet enn at det blir en ekstra fane i “Min oversikt”. Det er mulig å beholde denne kodesiden i en overgangsperiode.

I løpet av sommeren og høsten vil “Min oversikt” også få følgende etterspurte funksjoner:

  • - Egen brukerliste for oppfølgere/helsepersonell
  • – filterfunksjon som gjør at man ser koder man selv har opprettet
  • - Mulighet til å fjerne koder tilhørende brukere som ikke lenger er i behandling
  • - Mulighet å hente ut aggregert statistikk

- Vi er også i gang med å oppgradere designet i “Min oversikt”, som vil gi enda bedre oversikt over brukerens utvikling og gjennomføring.

OBS: Oppgraderingen skjer på virksomhetsnivå. Ta kontakt med oss hvis enheten/virksomheten din ønsker tilgang til den nye funksjonaliteten.
En overgang til de nye funksjonene medfører ingen endring i tidligere genererte koder. Virksomheten beholder tilgangen til rapporter for allerede generte koder.

Kontakt oss for å få tilgang til oppgraderingen