NETTBASERTE PROGRAMMER

… basert på metoden veiledet selvhjelp.

TILBAKEMELDINGER

«Det var veldig tydelig og lett forståelig. Fin variasjon mellom å lese, å se/høre og gjøre.»

«Veldig bra avklaring angående hvilken type angst en har, dette var veldig godt beskrevet. Jeg trodde før at jeg hadde panikkangst, men har lært at det er sosial angst.»

«Det var så GODT å sitte og lese! Jeg følte meg ikke så rar lenger, programmet normaliserte.»

«Likte at det er lærerikt, på en måte slik at basiskunnskapene bak angst er enkle å forstå. Liker også de varme ordene underveis godt.»

«Jeg kjenner meg så ekstremt igjen i eksempler, det er tillitsvekkende og betryggende og gir et slags håp.»

«Programmet har mye humor, det gjør at man slapper mer av, blir ikke så farlig.»

«Jeg likte godt Quiz-delen som ble uhøytidelig, morsom og opplysende. Jeg fikk repetert stoffet.»

«Jeg likte at det var aksept innover, fokus utover. Det med fokus utover er veldig virkningsfullt for meg.»

«Oversiktlig og lærerikt. Litt humor er positivt. Kjekt med quiz på slutten.»

«Enkelt og greit å gjennomføre. Gode eksempel som viser utfordringene godt.»

 «Konstruktiv læring. Gjenkjennelige situasjoner. Takk!»

«Det er mange som ikke vet at det finnes et slikt program som virkelig skulle hatt det!»

FORDELER

OFTE STILTE SPØRSMÅL

De nettbaserte programmene inneholder øvelser, oppgaver og informasjon fra evidensbaserte metoder som kognitiv terapi, meta-kognitiv behandling og ACT. Hvert av programmene består av 6 deler, med en test før og etter programmet er gjennomført.

Programmene for Angst, depresjon og søvnvansker er laget av to norske psykologer, Aksel Inge Sinding og Oskar Blakstad. Deler av programmene er basert på arbeidsbøker laget av Molde Kommune, som vi har fått lov til å bruke. Programmene er gjennomgått av en rekke fagfolk og endres fortløpende hvis vi får beskjed om feil eller mangler. Programmene for stress/belastninger og bekymringer/GAD er laget av MSc i Psykologi Emily Hill, Psykiatrisk Sykepleier
Alf Magne Andersen og Psykolog Oskar Blakstad.

De ansatte vil få tilgang på en nettside der man kan lage tilgangskoder. Ansatte kan enkelt trykke på en knapp for å lage en ny kode. Denne koden gis til pasienten. Pasienten går så til forsiden til AssistertSelvhjelp.no for å legge inn koden. Når pasienten har lagt inn koden, så får man innholdet til det programmet som ble valgt.

Det krever ingen installasjon eller integrasjon for å komme igang. De fleste kan begynne i løpet av noen dager etter bestilling.

Les mer om hvordan det fungerer her

Vi bruker et system for anonymisering av brukere gjennom innlogging med unike koder som gir tilgang til programmene. Ingen data kan dermed identifisere brukeren vil bli lagret i databasen. Det eneste som knytter en person til et individuelt tilpasset program er en kode bestående av tall og bokstaver som brukeren får utlevert. Denne metoden oppfyller kriterier til personvern for helsetjenester.

GDPR omhandler lagring av personopplysninger. Så lenge ingen personidentifiserbare opplysninger lagres, vil GDPR regelverket ikke være gjeldende.

Ja, det eneste som knytter en person til et individuelt tilpasset program er en kode bestående av tall og bokstaver som brukeren får utlevert.

Dersom en privatperson kjøper en tilgang, kan man være helt anonym dersom man unngår å huke av for at man ønsker kvittering når man kjøper. Siden kortet man brukes anonymiseres i kjøpsløsningen (Stripe), kan vi umulig finne ut av hvem som har kjøpt eller bruker løsningen.

MERK:

Helsetjenestene kan få tilgang til en rapportfunksjon hvor det mulig å følge progresjon og resultater på kartlegging som er gjort i en kode. Dette kan være svært nyttig. Dersom helsetjenestene har system som kobler koden og personinformasjon må helsetjenesten sikre at dette gjøres i samsvar med regelverket for lagring av sensitiv personinformasjon. Dersom det ikke er ønskelig å ha slike system kan brukeren selv gi fagpersonen tilgang til rapporten ved å oppgi koden direkte i oppfølgingkontakten.

Den vanligste måten å få en slik tilgangskode er via helsetjenester som kjøper pakker med programtilganger og tilbyr dem videre til sine brukere.

Ellers kan man som privatperson kjøpe program her.

For å få tilgang til programmene trenger du en kode. Det vanligste er at helsetjenester kjøper pakker med programtilganger, og derfor får mange kode gratis når de henvender seg til offentlige lavterskeltilbud i Norge. Det er også mulig å kjøpe tilgang direkte fra nettsiden,  (se mer informasjon i programbeskrivelsene), men vi vil gjøre oppmerksom på at effekten er betydelig bedre for de fleste når programmene gjennomgås i kombinasjon med oppfølging av fagpersoner.

Den som skal gå gjennom programmet går til forsiden til AssistertSelvhjelp.no for å legge inn koden. Når man har lagt inn koden og trykket «OK», får man innholdet til det programmet som ble valgt.

Det krever ingen installasjon eller integrasjon for å komme i gang. De fleste kan begynne i løpet av noen dager etter bestilling.