ENDRINGSLOGG

Assistert Selvhjelp er i kontinuerlig utvikling.

På denne siden finner du en oversikt over oppdateringer, feilrettinger og nye funksjoner på nettsidene. Endringsloggen blir løpende oppdatert med endringer som påvirker brukere av løsningen. Vi håper at loggen vil gjøre det lettere for andre enn oss som er direkte involvert å følge med i utviklingen og at løsningen blir enda mer transparent.

  • Lansering av ny funksjonalitet

  • Oppdateringer av eksisterende funksjonalitet

  • Rettinger av tekniske feil som påvirker brukere

  • Rettinger av faglige uklarheter eller svakheter i verktøyene

  • Endringer i personvernavtale, tjenesteavtale eller tilgjengelighetserklæring

  • Andre relevante endringer som ikke faller under overnevnte

Mindre feilrettinger som stave- og grammatikkfeil er ikke inkludert i denne listen.

02.11.2020

Nytt

Assistert Selvhjelp er nå CE-godkjent.

26.10.2020

Endring

Universell utforming: Det er gjort flere endringer i alle verktøy for å forbedre tilgjengelighet for brukere som er avhengig av skjermlesere og andre hjelpemidler. Alle bilder har nå alt-text og det er gjort flere små forbedringer i tastaturnavigasjon.

Endring

Brukere som har tilgang til "mitt bibliotek" kan nå sette et valgfritt mestringssverktøy som standard. Verktøyet som er satt som standard vil åpnes automatisk når bruker logger inn med tilgangskode.

07.10.2020

Endring

Helsepersonell og andre som bruker "terapeutområdet" vil nå oppleve betydelig raskere innlasting av data på "mine brukere" siden .

18.09.2020

Endring

Kontaktskjemaet i "kontakt oss" er oppdatert.

17.09.2020

Mestring av angstBug

En feil i "Mestring av angst" som gjorde at enkelte brukere opplevde en "side ikke funnet"-feil er rettet.

02.09.2020

Endring

Kundelisten i "Få tilgang" er oppdatert

Nytt

Brukere som har tilgang til "mitt bibliotek" og som har aktivert flere mestringsverktøy kan nå velge hvilket verktøy som vises som standard etter innlogging.

01.08.2020

Bug

En bug i en quiz i den engelske versjonen av Stress og utbrenthet er fikset

17.06.2020

Endring

Alle målinger husker nå svarene dine fra side til side. Du kan altså gå tilbake og endre svarene dine på en enklere måte.

02.06.2020

Endring

"Pin-" og "Stjerne" funksjonene på Mine brukere er slått sammen og du kan nå også se tilgangskoder som ikke er stjernemerket i listen under dine stjernemarkeringer (tidligere måtte man trykke "vis alle koder"). Basert på tilbakemeldinger

Endring

Du kan nå se hele innholdet i et verktøy direkte i terapeutområdet. Ved å klikke på lenken "se innhold" videresendes du til en ferdig opplåst demoversjon av verktøyet.

21.05.2020

Endring

En rekke illustrasjonsbilder i Mestring av angst, Mestring av Depresjon og Mestring av søvnvansker er endret

19.05.2020

Nytt

Kontoer til fagpersoner som ikke har vært aktive (innlogget) siste 6 måneder blir nå automatisk låst. En låst konto kan fortsatt logge inn, men vil ikke ha tilgang på noen opplysninger om virksomhetens tilgangskoder og kan heller ikke se lagrede data fra koder eller generere nye tilgangskoder. Virksomhetens superbruker kan låse opp kontoer på forespørsel.

Nytt

Fagpersoner tilknyttet virksomheter som ikke ønsker utvidet tilgang til terapeutområdet kan nå generere tilgangskoder i et begrenset terapeutområde uten tilgang til opplysninger og lagrede data om kodene som blir generert.

Nytt

Superbrukere kan nå fjerne tilgang til data på brukere som ikke lenger er i behandling for virksomheten

17.05.2020

Mestring av søvnvanskerEndring

Søvnkalkulatoren i Mestring av søvnvansker har fått nytt utseende for å være mer synlig på forsiden.

15.05.2020

Mestring av bekymringerMestring av stressEndring

Byttet ut flere videoer med engelsk språk til norskspråklige videoer i Mestring av Bekymringer og Mestring av Stress.

14.05.2020

Alle verktøyEndring

GAD-7 og PHQ-9 skåre i rapporter for fagpersoner er flyttet høyere på siden.

Mestring av depresjonFeilretting

Fikset en lenke til del 5.2 Mindfullness i Mestring av depresjon som enkelte steder gjorde at brukere opplevde en feilmelding.

13.05.2020

Alle verktøyEndring

Bildene på forsiden til alle verktøy komprimeres nå mer, slik at forsiden lastes inn raskere.

Feilretting

Rettet en feil der radio-knapper hadde ulik størrelse i pop-up vinduer.

Nytt

Fagpersoner kan nå stjernemerke tilgangskoder i «Mine Brukere» for å bedre kunne holde oversikt over brukere de følger opp. Alle stjernemerkede koder vil vises i listen på siden. Ved å klikke «vis alle koder» er det mulig å se og stjernemerke koder andre i virksomheten har laget. Det er også mulig å sortere kodene i listen ved å klikke og dra knappenålsikonet.

Mestring av søvnvanskerEndring

Endret terskel for økning av søvnvindu fra 80% til 85% i Mestring av søvnvansker for å følge europeiske retningslinjer. Les mer om retningslinjene her

11.05.2020

Alle verktøyEndring

Tekst i "om verktøyet" er oppdatert i alle mestringsverktøy

10.05.2020

Nytt

Endringslogg lansert.